תעריפון

תעריפון עמלות לכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי אי.סי.פי פיננסים בע"מ

בתוקף החל מ- 1 באפריל 2019

סעיף שם העמלה תעריף ללקוח הערות
דמי-כרטיס לכרטיס אשראי יופייקארד 12.90 ₪ לכרטיס  
טעינת כרטיסים עמלת טעינה לכרטיסי Pre-paid ₪ 27.00  
שירותים מיוחדים טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה ₪ 15.00 העמלה תיגבה רק במקרין בהם יופייקרד מצאה שהכחשה לא מוצדקת
שירותים מיוחדים הנפקת כרטיס חליפי (הנפקה מיידית בארץ) ₪ 50.00  
משיכת מזומן משיכות מזומן בארץ 3.00 ₪ משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
שירותים במט"ח עסקאות /משיכות מזומן(1) במט"ח 3.00% (2) (1) משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
(2) תעריף זה יחול על כל העסקאות ומשיכות מזומן במט"ח.
אופן המרה: המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות לאומי קארד. ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה, בכרטיסי ויזה: ממטבע העסקה המקורי, לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע על - ידי ויזה אינטרנשיונל, ולשקל  לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות לאומי קארד.
בכרטיסי מאסטרקארד: ממטבע העסקה המקורי, לאירו, לפי שער הנקבע על - ידי  מאסטרקארד אינטרנשיונל, ולשקל, לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות אי.סי.פי פיננסים
שירותים במט"ח רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי  6.00 $ העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות אי.סי.פי פיננסים.
מידע הפקה/הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח ₪ 11.00 פטור בביצוע באתר האינטרנט / במענה קולי.
מידע איתור מסמכים  ₪ 15.00 במקרה של הזמנת שובר עקב הכחשת עסקה, העמלה תיגבה רק במקרים בהם אי.סי.פי פיננסים מצאה שההכחשה לא הייתה מוצדקת.
שירותים נוספים הודעות על פיגור בתשלומים ₪ 5.00  
שירותים נוספים מכתב התראה של עורך - דין ₪ 145.00  
שירותים נוספים משלוח כרטיס אשראי חליפי לחו"ל  50 $ שליחת כרטיס אשראי חליפי לחו"ל בהתאם לנהוג באי.סי.פי פיננסים ולאפשרויות המשלוח. העמלה כוללת את עלות הנפקת הכרטיס.
העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות אי.סי.פי פיננסים.
שירותים נוספים רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם ₪ 107.00 לעמלה זו תיתווסף הוצאת צד שלישי בגין אגרת רישום אצל רשם המשכונות.
שירותים נוספים העברה בערוץ ישיר ₪ 5.00